Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Aktuality » Společný životní a hospodářský prostor Bavorsko/jižní Čechy – prostor bez bariér

Společný životní a hospodářský prostor Bavorsko/jižní Čechy – prostor bez bariér

6.5.2011

V rámci přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje a Dolního Bavorska se 2. května 2011 pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a vládního prezidenta Heinze Grunwalda uskutečnilo u příležitosti zavedení volného pohybu pracovních sil a služeb k 1. květnu 2011 sympozium „Společný životní a hospodářský prostor Bavorsko/jižní Čechy - prostor bez bariér". Setkání, které se konalo v prostorech Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska v Pasově, se zúčastnili zástupci podniků, firem, škol, pracovních agentur, odborových svazů a dalších subjektů z obou regionů.

Konferenci zahájila viceprezidentka Vlády Dolního Bavorska, paní Monika Weinl, člen Rady Jihočeského kraje Ing. František Štangl a zástupci hospodářských komor obou zemí. Témata byla zaměřena na vliv volného pohybu pracovních sil na život v příhraničních oblastech, pracovní trh a zaměstnanost, podnikání. Dalším důležitým bodem konference bylo profesní vzdělávání na obou stranách hranice, problematika technického vzdělávání a odstraňování jazykových bariér.

Jednotlivé prezentace všech přednášejících stejně jako program je možné stáhnout na adrese: http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1614&par[lang]=CS