Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Aktuality » Šestý ročník soutěže Evropská cena za podporu podnikání

Šestý ročník soutěže Evropská cena za podporu podnikání

11.6.2012

 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic KÚ JčK si dovoluje informovat o tom, žeEvropská komise vyhlásila již šestý ročník soutěže Evropské ceny za podporu podnikání, ve které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty veřejné správy zaměřené na podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě.
 
Výzva k účasti v této soutěži je adresována vnitrostátním, regionálním a místním správním orgánům či partnerstvím veřejného a soukromého sektoru usilujícím o podporu ekonomiky svého regionu, které působí v EU, Norsku, Srbsku a Turecku.
 
Ceny se udělují v pěti kategoriích:
  • Cena za podporu podnikatelského ducha – oceňuje celostátní, regionální nebo místní aktivity, které podporují podnikatelské myšlení a podnikatelskou kulturu zejména u mladých lidí a žen.
  • Cena za investice do dovedností – oceňuje regionální nebo místní iniciativy vedoucí ke zlepšení podnikatelských, odborných, technických a manažerských dovedností.
  • Cena za rozvoj podnikatelského prostředí – oceňuje regionální nebo místní iniciativy vedoucí k zakládání a růstu soukromého podnikání, zjednodušení legislativních a zákonných procedur a implementaci principu "mysli především na malé" ve prospěch malých a středních podniků.
  • Cena za internacionalizaci podnikání – oceňuje celostátní, regionální nebo místní iniciativy zaměřené na podporu malých a středních podniků, které umožní lépe využít příležitosti, které nabízí trh v Evropské unii i ve světě.
  • Cena za odpovědné podnikání přístupné všem – oceňuje regionální nebo místní aktivity, které podporují společenskou odpovědnost podniků a udržitelné obchodní praktiky v sociální oblasti nebo v oblasti životního prostředí. Tato kategorie rovněž oceňuje úsilí o podporu podnikání mezi znevýhodněnými skupinami, jako jsou nezaměstnaní, zdravotně postižené osoby a příslušníci národnostních menšin.
Soutěž probíhá ve dvou fázích. Úspěšné subjekty vybrané v národním kole soutěže se mohou ucházet o ocenění na evropské úrovni.
V evropském kole vybere mezinárodní porota vítěze každé kategorie a vítěze Velké ceny poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v listopadu 2012 na Kypru.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je národním koordinátorem této soutěže v České republice vyzývá k účasti v soutěži všechny orgány veřejné správy, regiony, správní oblasti a města, jakož i partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi státními úřady a podnikateli. O ceny se mohou ucházet projekty na podporu podnikání na národní, regionální či místní úrovni realizované minimálně v období posledních dvou let.
 
 
Více informací o soutěži naleznete na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_cs.htm
 
Přihlášky do českého národního kola soutěže je možné zasílat do 1. července 2012 na adresu Ing. Elina Lunová, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor inovací a investic, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 852 419, email: lunova@mpo.cz. Nebo se můžete obracet na zaměstnance Krajského úřadu Jihočeského kraje (Ing. Jaroslav Zloch, email: zloch@kraj-jihocesky.cz, +420 386 720 422)