Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Aktuality » Podpora jihočeských exportérů

Podpora jihočeských exportérů

12.12.2011

 

V měsíci říjnu se jihočeská delegace v čele s MUDr. Martinem Kubou, prvním náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, zúčastnila jednání s vrcholovým vedením Moskevské oblasti. Tato oblast je region těsně propojený s ekonomikou hlavního města Moskvy s více než 6,6 mil. obyvatel. Z ekonomického hlediska disponuje značným ekonomickým, finančním a sociálním potenciálem s dobře rozvinutou dopravní sítí a zdroji kvalifikované pracovní síly. Cílem tohoto jednání byla podpora podnikání v Jihočeském kraji navázáním ekonomických vazeb s Moskevskou oblastí. Jedním ze závěrů tohoto jednání pak byl závazek zprostředkovat setkání podnikatelů z obou stran na území Moskevské oblasti. Ruská strana přislíbila vyhledat vhodné zájemce o spolupráci se všemi našimi firmami, které se tohoto setkání budou chtít zúčastnit. Věříme, že mnohým z Vás bude naše nabídka pomoci při hledání nových odbytišť připadat zajímavá a využije ji.

Podnikatelé, kteří mají zájem o toto setkání, mohou kontaktovat KÚ JčK prostřednictvím Ing. Jaroslava Zlocha (email: zloch@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 422) nebo Ing. Michala Rozkopala (email: rozkopal@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 190).