Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Aktuality » Nezaměstnanost v Jihočeském kraji - listopad 2011

Nezaměstnanost v Jihočeském kraji - listopad 2011

12.12.2009

 

K 30. 11. 2011 evidovaly úřady práce v Jihočeském kraji celkem 23 650 uchazečů ­o zaměstnání, z toho 12 624 žen a 11 026 mužů. Celkový počet uchazečů o zaměstnání je o 770 vyšší než ke konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 se snížil o 1 307.
Míra registrované nezaměstnanosti se k 30. 11. 2011 zvýšila v celé republice na 8,0 % (říjen 2011 – 7,9 %), v Jihočeském kraji se zvýšila na 6,7 % (říjen 2011- 6,4 %). V rámci České republiky patří území Jihočeského kraje k oblastem s podprůměrnou úrovní nezaměstnanosti. Mezi ostatními kraji zaujímáme spolu se Středočeským krajem třetí příčku s nejnižší úrovní nezaměstnanosti hned po Hlavním městě Praze (4,0 %) a Plzeňském kraji (6,3 %).
Nejvyšší míra nezaměstnanosti v rámci regionů Jihočeského kraje náleží Táboru – 8,7 %. V ostatních okresech byla situace následující: Český Krumlov – 8,6 %, Strakonice – 8,4 %, Písek – 6,2 %, Jindřichův Hradec – 5,9 %, České Budějovice – 5,4 %, Prachatice – 5,1 %.
Meziměsíční přírůstek nezaměstnanosti zaznamenaly všechny úřady práce v kraji, pouze úřad práce ve Strakonicích zaznamenal meziměsíční úbytek nezaměstnaných. Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenaný na úřadech práce v Prachaticích (o 7,0 %)a v Písku (o 6,9 %) patřil k nejvyšším i v rámci celé republiky.
Ke konci listopadu evidovaly úřady práce v kraji celkem 2 172 volných pracovních míst, jejich počet se proti předcházejícímu měsíci říjnu snížil o 93 míst, meziročně (proti listopadu 2010) přibylo v kraji 348 pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Táboře (19,4 osob) a nejméně v okrese České Budějovice (6,4 osob).