Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Aktuality » Investiční veletrh Real Vienna 2010

Investiční veletrh Real Vienna 2010

25.5.2010

Ve dnech 18.-20.5.2010  se uskutečnil ve Vídni již pátý ročník veletrhu Real Vienna, který je zaměřen na oblast investic a realit. Veletrh je orientován především na středo-, jiho- a východoevropský trh. Letos jej navštívilo přibližně 7 000 účastníků z 20 zemí. Jihočeský kraj vystavoval na ploše 16 m2 a představil zde možnosti investic do projektů v jižních Čechách. Nejvíce pozornosti poutal projekt Jihočeského letiště v Českých Budějovicích včetně přilehlé rozvojové plochy a rekonverze bývalého vojenského areálu ve Čtyrech Dvorech na městkou čtvrť Českých Budějovic. Tradičně velký zájem projevili návštěvníci stánku o turistické možnosti v regionu a řadu z nich zaujalo unikátní Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Součástí prezentace byla ochutnávka vítězných produktů regionální soutěže „Chutná hezky. Jihočesky“. Za zmínku také stojí představení projektu "Standort: Aktiv" ("Aktivní stanoviště interregionálně"), který se věnuje rozvoji přeshraniční oblasti na ose Vídeň - České Budějovice - Praha a St. Pölten - Jihlava. Jednou z aktivit této dolnorakouské iniciativy je zřízení portálu www.komsis.at, který umožňuje obcím bezplatně nabízet nemovitosti a pozemky případným zájemcům. Tento nástroj má pomoci rozvoji obcí a zlepšení jejich uplatnění na trhu.