Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Stručný přehled vědeckovýzkumných institucí

Stručný přehled vědeckovýzkumných institucí

Veřejné vědecko-výzkumné subjekty
Jihočeský kraj má v určitých oborech velmi silnou vědecko-výzkumnou (dále jen VaV) základnu a zastoupení ústavů AV ČR. Místní uspořádání veřejných vzdělávacích a VaV kapacit v Jihočeském kraji je nejvýznamnější v hospodářském centru regionu, tedy v Českých Budějovicích. Rozsáhlá síť převážně přírodovědně zaměřených pracovišť základního a aplikovaného výzkumu zase pokrývá Třeboňsko, Novohradsko, Vodňansko, resp. Jindřichohradecko. V oblasti přírodovědné vědecké specializace se jedná o významné centrum na úrovni ČR, v některých mimořádných případech nabývající dokonce světového významu.
Jak již bylo zmíněno, na území Jihočeského kraje působí řada vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí. Mezi nejvýznamnější patří Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích jako veřejná vysoká škola univerzitního typu složená ze sedmi fakult (Přírodovědecká, Ekonomická; Filozofická; Pedagogická; Teologická; Zdravotně sociální a Zemědělská) a dvou vysokoškolských ústavů (Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech). Dále Biologické centrum AV ČR, v. v. i., vzniklé na bázi ústavů AV ČR, které se zabývají vědeckým výzkumem v oblastech: obecné a aplikované entomologie, hydrobiologie-limnologie, parazitologie, molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a biologie patogenů rostlin, půdní zoologie, půdní mikrobiologie, půdní chemie, půdní mikromorfologie a ekologie, a využívá získaných poznatků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v zemědělství, vodním hospodářství, lesnictví a lékařství. Následuje pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., v Třeboni, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., s pracovišti v Českých Budějovicích, Nových Hradech (Akademické a univerzitní centrum v Nových Hradech spolu s Ústavem fyzikální biologie JU) a Třeboni a Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické Praha v Jindřichově Hradci. V JK se nyní nově etablují pracoviště vzdělávacího a vědecko-výzkumného charakteru v technických oborech. Příkladem může být spolupráce COP Sezimovo Ústí s ČVUT Praha, nebo spolupráce VOŠ, SPŠ automobilní a technické se ZČU Plzeň, nebo vznik Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Místní uspořádání veřejných VaV kapacit v Jihočeském kraji je nejvýznamnější v samotném hospodářském centru regionu, tj. v Českých Budějovicích. Rozsáhlá síť převážně přírodovědně zaměřených pracovišť základního a aplikovaného výzkumu zase pokrývá Třeboňsko, Novohradsko, Vodňansko, resp. Jindřichohradecko. Zmiňované vazby SOŠ a VOŠ pak rozvíjí spolupráci na Táborsku v rámci COP Sezimovo Ústí, resp. na Strakonicku, a řada dalších hospodářských center regionu rozvíjí spolupráci s akademickými institucemi v ČR i v JK.

 
 
 

Tisk PDF Doporučit