Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Vědeckotechnické parky a další podpůrné instituce

Vědeckotechnické parky a další podpůrné instituce

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice (JVTP)
Je prostředí pro zabezpečení transferu technologií, jehož podstatou je spolupráce veřejných výzkumných a vývojových kapacit s komerčními subjekty na technologicky orientovaných podnikatelských projektech a záměrech. Oborové zaměření JVTP jako celku je víceúčelové s převažující oborovou orientací v oblasti biotechnologických procesů. Tato orientace je blízká zaměření činnosti Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v. v. i.

www.jaip.cz

Třeboňské inovační centrum
Obsahové zaměření vědeckotechnického parku v Třeboni bylo zvoleno tak, aby se využila podnikatelská tradice a zkušenosti zakladatele, společnosti ENVI, s.r.o. a výzkumná aktivita ENKI, o.p.s., jakožto spoluprovozovatele, a přitom se umožnil rozvoj i zcela nových aktivit.
Třeboňské inovační centrum zahrnuje:

  • centrum aplikovaného výzkumu
  • inovační podnikání (včetně podnikatelského inkubátoru)

Centrum aplikovaného výzkumu zajišťuje obecně prospěšná společnost ENKI. Podílí se na něm významně rovněž pracoviště Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR. Zvláštní smlouva je uzavřena s Jihočeskou univerzitou a Strojní Fakultou ČVUT. Podnikatelský inkubátor je nedílnou součástí aktivity TIC. Jeho smyslem je vznik nových aktivit, popř. nových firem, živností či podniků zaměřených přednostně na technologické inovace nebo na transfer technologií. Zakladatel vědecko-technického parku poskytne vybrané přístrojové a kancelářské vybavení pro využití v prostorách vědecko-technického parku.

www.tic.trebon.cz

Centrum biologických technologií Nové Hrady
Ústav fyzikální biologie JU zaměřuje svou činnost v oblasti VaV na aplikovaný výzkum a podporu technologií. Ústav fyzikální biologie JU úspěšně provozuje vědeckotechnický park s podnikatelským inkubátorem Centrum biologických technologií Nové Hrady.

http://www.greentech.cz/cbt/

Centrum pro inovace a aplikovaný výzkum v ekonomii
Centrum se orientuje na propojení výzkumné a vzdělávací činnosti Ekonomické fakulty JU s podnikovou sférou. Zaměřuje se na realizaci konkrétních akcí, a to ve spolupráci se sponzorskou podporou jednotlivých subjektů komerční sféry. Zapojeni jsou rovněž talentovaní studenti, kteří realizují praktické stáže ve spolupracujících firmách. Centrum bylo založeno v říjnu roku 2007 a za dobu svho fungování navázalo spolupráci s dvaceti spolupracujícími firmami. Bylo realizováno dvanáct stáží studentů, navíc na fakultě proběhly prezentace spolupracujících firem.

www.ef.jcu.cz

Grantová agentura JU
Grantová agentura JU (GA JU) funguje od roku 2001 jako nástroj pro rozvoj kvalitní výzkumné činnosti studentů prezenčního studia v doktorských studijních programech Jihočeské univerzity. V roce 2006 bylo rozhodnuto, že financování GA JU zahrne každoročně přibližně 10 % dotace na specifický výzkum (tj. cca 3-3,5 mil. Kč).

www.jcu.cz

Regionální VaV sítě a další výzkumné organizace

Za nejvýznamnější reprezentanty výzkumných regionálních sítí jsou považovány především vlastní součásti vědecko-výzkumné infrastruktury (veřejné výzkumné instituce, neziskové organizace či odloučená pracoviště). Pro příklad je možné uvést následující subjekty:

Poměrně novou aktivitou, která byla mimojiné akcelerována vznikem národního dotačního titulu, je zakládání tzv. technologických platforem. Kromě České bioplynové asociace (CzBA), budované jako národní technologická platforma v oblasti bioplynu (zasídlené v JVTP), se připravuje analogicky i vznik další – Asociace NGV, tj. národní technologická platforma v oblasti NGV (Natural Gas Vehicles).
 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit