Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Statistická data o kraji » Statistická data o kraji

Statistická data o kraji

Vybrané ukazatele České republiky

Vybrané ukazatele České republiky xls.

 
 

Územní srovnání

Metodické vysvětlivky Html 14-1. Vybrané ukazatele podle okresů v roce 2007 14-2. Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2007 14-3. Vybrané ukazatele podle regionů soudržnosti NUTS2 v roce 2007

 
 

Správní obvody, obce

Metodické vysvětlivky Html 13-1. Vybrané údaje podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem k 31. 12. 2007 13-2. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2007 13-3. Pohyb obyvatelstva p

 
 

Volby

Metodické vysvětlivky Html 12-1. Volby do zastupitelstev krajů 17. a 18. října 2008 - základní údaje podle okresů 12-2. Volby do zastupitelstev krajů 17. a 18. října 2008 - základní údaje podle krajů 12-3. Volby do zastupitelstev krajů 17. a 18. října 2008 - platné hlasy podle okresů 12-4. Volby

 
 

Kriminalita, dopravní nehody a požáry

Metodické vysvětlivky Html 11-1. Trestné činy 11-2. Trestné činy podle okresů v roce 2007 11-3. Trestné činy podle krajů v roce 2007 11-4. Stíhané, vyšetřované osoby podle krajů v roce 2007 11-5. Dopravní nehody 11-6. Dopravní nehody podle okresů v roce 2007 11-7. Hlavní příčiny dopravních nehod

 
 

Vzdělání, kultura a sport, zdravotnictví a sociální zabezpečení

Metodické vysvětlivky Html Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním/akademickém roce 2007/2008 10-1. Školy podle typu 10-2. Mateřské, základní a střední školy, konzervatoře podle krajů ve školním roce 2007/2008 10-3. Vyšší odborné školy podle krajů ve školním roce 2007/2008 10-4. Veř

 
 

Cestovní ruch, doprava

Metodické vysvětlivky Html 9-1. Hromadná ubytovací zařízení cestovního ruchu 9-2. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle kategorie k 31. 12. 2007 9-3. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle kategorie v roce 2007 9-4. Hosté v hromadných ubytovacích

 
 

Průmysl, energetika, stavebnictví

Metodické vysvětlivky Html 8-1. Průměrný počet podniků podle odvětví OKEČ 8-2. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy podle odvětví OKEČ 8-3. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu podle odvětví OKEČ 8-4. Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví OKEČ 8-5. Základní u

 
 

Zemědelství a lesnictví

Metodické vysvětlivky Html 7-1. Souhrnné údaje o zemědělství 7-2. Osevní plochy zemědělských plodin (stav k 31. 5.) 7-3. Sklizeň zemědělských plodin 7-4. Hektarové výnosy zemědělských plodin 7-5. Hospodářská zvířata, intenzita chovu a užitkovost 7-6. Výroba masa v jatečné hmotnosti 7-7. Velikostní

 
 

Organizační struktura narodního hospodářství

Metodické vysvětlivky Html 6-1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem (stav k 31. 12.) 6-2. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ (stav k 31. 12.) 6-3. Ekonomické subjekty podle kategorie počtu zaměstnanců (stav k 31. 12.) 6-4. Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle

 
 

Trh práce

Metodické vysvětlivky Html 5-1. Ekonomická aktivita obyvatel (VŠPS) Xls 5-2. Vzdělání populace (VŠPS) Xls 5-3. Ekonomické postaven

 
 

Makroekonomické ukazatele

Metodické vysvětlivky Html 4-1. Regionální makroekonomické ukazatele Xls 4-2. Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ Xls

 
 

Obyvatelstvo

Metodické vysvětlivky Html 3-1. Základní demografické údaje Xls 3-2. Složení obyvatelstva podle pohlaví a věku (stav k 31. 12.) Xls

 
 

Území, podnebí a životní prostředí

Metodické vysvětlivky Html 2-1. Rozloha území ČR, počet obyvatel, hustota obyvatelstva na 1 km2 a počet obcí k 31. 12. 2007 Xls 2-2. Bilance půdy (stav k 31. 12.)

 
 

Základní charakteristika, okresy

Metodické vysvětlivky Html Změny v územní struktuře okresů v České republice platné k 1. 1. 2007 Html 1-1. Postavení kraje v České republice ve vybraných ukazatelích v roce 200