Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Projekt Standort: Aktiv Interregional

Projekt Standort: Aktiv Interregional

Jihočeská hospodářská komora je prostřednictvím svého Sdružení stavebnictví a územního rozvoje zapojena jako partner v projektu s názvem Standort:Aktiv intrerregional. Tento projekt je realizovaný v rámci Programu Cíl 3 Evropské územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007-2013. Vedoucím partnerem je spolek Verein Interkomm z Franzenu, dalším partnerem pak spolek Verein Kooperation und Buildung Gross-Siegharts. Jedná o spolky země Dolního Rakouska.  Cílem projektu je kampaň, která upozorní na vhodné investiční příležitosti v jižních Čechách a podpoří v době krize přčíchod investorů do našeho regionu. Předpokladem pro její úspěch je informační síť o vytipovaných zónách  a kontaktech v nich včetně zón přeshraničních. Stejně důležité je prostřednictvím projektových činností zvýšit atraktivitu příhraničních okresů regionu Jihočeského kraje pro podnikatelskou veřejnost, napomoci vzniku nových pracovních míst a omezení migrace obyvatelstva.

 

 

 

Více info o projektu

 
 
 

Tisk PDF Doporučit