Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Přehled možností krajských grantů a příspěvků

Přehled možností krajských grantů a příspěvků

Jihočeský kraj nabízí široký program grantů a příspěvků. Tyto dotační tituly jsou realizovány v rámci tzv. Akčního plánu Programu rozvoje kraje (AP PRK), který každým rokem naplňuje na celém území Jihočeského kraje záměry zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a je nedílnou součástí strategických a programových dokumentů zabývajících se podporou regionálního rozvoje.

Granty, podpory a příspěvky Jihočeského kraje pro rok 2011

 Dne 15. února 2011 byl projednán a schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje na jeh 20. zasedání AKČNÍ PLÁN PROGRAMU ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2011. V rámci Akčního plánu 2011 byly schváleny jednotlivé grantové programy pro rok 2011 a spolu s nimi byly zveřejněny i všechny ostatní granty, podpory a příspěvky, které budou v roce 2011 poskytnuty v rámci rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2011. Uvedené informace jsou vydání v brožuře "Jihočeský kraj 2011 - GRANTY, PODPORY A PŘÍSPĚVKY". Tuto brožuru si můžou zájemci vyzvednout na informacích Krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, 37 76 České Budějovice.

Veškeré další informace o jednotlivých grantových programech či příspěvcích naleznete na stránkách www.kraj-jihocesky.cz nebo se můžete obrátit na kontaktní osobu uvedenou u jednotlivých programů.

  
Aktuální výzvy a informace

 

Přiložené soubory

GP_JK_2011.pdf
 
 

Tisk PDF Doporučit