Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » CHCI INVESTOVAT » Brownfields » ORP Třeboň » Býv. kasárna Krabonoš - Nová Ves n. Lužnicí

Býv. kasárna Krabonoš - Nová Ves n. Lužnicí

 

Název lokality - oficiální, místní nebo identifikační kasárna
Významová kategorie BF I
Název obce v jejímž KÚ se lokalita nachází Nová Ves nad Lužnicí
Katastrální území Krabonoš
Okres Jindřichův Hradec
Kód okresu CZ0313
ORP Třeboň
Převažující typ vlastnictví (soukromé, veřejné) veřejné
Počet majitelů 1
Rozloha lokality (min. 1 ha) 1,4
Výměra zastavěné plochy objektem (m2) 2300
Výměra podlahové plochy objektu (m2) 2500
Předchozí převažující využití lokality areál pohraniční stráže
Stávající skutečné převažující využití lokality nevyužito
Stávající funkční využití lokality dle ÚPD dle pořizovaného ÚPO - smíšené funkce, bydlení, drobná výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality (dle ÚPD, je-li k dispozici) využití v souladu s pořizovaným ÚPO, současně doporučeno prověřit alternativu rekreačního využití, relaxačních a léčebných pobytů apod.
Počet objektů na pozemku celkem 7
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m2 na pozemku 1
Hrubý odhad investičních nákladů na revitalizaci lokality (mil. Kč) revitalizace hlavní budovy cca 2000 m2 podlahové plochy po 18000 Kč/m2 činí 36 milionů, asanace areálu 500 Kč/m2 činí 7 milionů, celkový hrubý odhad nákladů činí: 43 milionů
Vodovod ano
Kanalizace ano
Plynovod ne
Elektřina ano
Telekomunikace ano
Existence ekologických zátěží (ano, ne, lze předpokládat - jaké) nutno prověřit
Existence ostatních omezení (ano,ne) na dobu cca 2 let zákaz prodeje nemovitosti
Dopravní dostupnost výborná
Nejbližší silnice I. třídy (číslo a vzdálenost) 2km (I/24-E49, 3 km vzdálen hraniční přechod Halámky/Neunagelberg)
Stručná charakteristika lokality Nová Ves nad Lužnicí - 340 obyvatel, bez základní občanské vybavenosti. Areál Krabonoš_1 je situován mimo hlavní zástavbu obce, při řece Lužnici, v těsné blízkosti státních hranic ČR/Rakousko. Na areál navazuje kostel a fara procházející úplnou rekonstrukcí. V okolí je též rozptýlené rekreační i trvalé osídlení. Ve vzdálenosti cca 1km se nacházejí vodní nádrže vzniklé po těžbě štěrkopísku. Celá lokalita je oplocena, zahrnuje různorodou zástavbu, nejcennější je patrový objekt s podkrovím, situovaný při hlavním vstupu do areálu.
 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit