Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » CHCI INVESTOVAT » Brownfields » ORP Jindřichův Hradec » Býv. areál pohraniční stráže - Nová Bystřice

Býv. areál pohraniční stráže - Nová Bystřice

 

Název lokality - oficiální, místní nebo identifikační areál bývalé pohraniční stráže
Významová kategorie BF II
Název obce v jejímž KÚ se lokalita nachází Nová Bystříce
Katastrální území Nová Bystříce
Okres Jindřichův Hradec
Kód okresu CZ0313
ORP Jindřichův Hradec
Převažující typ vlastnictví (soukromé, veřejné) veřejné
Počet majitelů 1
Rozloha lokality (min. 1 ha) 6,35
Výměra zastavěné plochy objektem (m2)  
Výměra podlahové plochy objektu (m2)  
Předchozí převažující využití lokality zázemí pro bývalou rotu pohraniční stráže
Stávající skutečné převažující využití lokality bez využití, zhoršující se stavebně technický stav
Stávající funkční využití lokality dle ÚPD občanská vybavenost, služby, podnikatelský inkubátor, turistické, sportovní centrum
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality (dle ÚPD, je-li k dispozici) občanská vybavenost, původní funkce + spolkové činnosti, bez kina
Počet objektů na pozemku celkem 11
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m2 na pozemku 3
Hrubý odhad investičních nákladů na revitalizaci lokality (mil. Kč)
Vodovod ano
Kanalizace ano
Plynovod ne
Elektřina ano
Telekomunikace ano
Existence ekologických zátěží (ano, ne, lze předpokládat - jaké) lze předpokládat existenci ekologické zátěže po čerpací stanici
Existence ostatních omezení (ano,ne) ne
Dopravní dostupnost vyhovující
Nejbližší silnice I. třídy (číslo a vzdálenost) 20 km (I/23)
Stručná charakteristika lokality Nová Bystřice - 3 298 obyvatel, úplné základní občanské vybavení.
 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit