Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » CHCI INVESTOVAT » Brownfields » ORP Dačice » Statek Hejnice - Staré Hobzí

Statek Hejnice - Staré Hobzí

 

Název lokality - oficiální, místní nebo identifikační Statek Hejnice
Významová kategorie BF II
Název obce v jejímž KÚ se lokalita nachází Staré Hobzí
Katastrální území Staré Hobzí
Okres Jindřichův Hradec
Kód okresu CZ0313
ORP Dačice
Převažující typ vlastnictví (soukromé, veřejné) soukromé
Počet majitelů 1
Rozloha lokality (min. 1 ha) 1,67
Výměra zastavěné plochy objektem (m2) 1700
Výměra podlahové plochy objektu (m2) 1700
Předchozí převažující využití lokality zemědělská výroba
Stávající skutečné převažující využití lokality zemědělská výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚPD zemědělská výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality (dle ÚPD, je-li k dispozici) kombinace částečné asanace, zemědělské výroby a agroturistiky v návaznosti na rozvojové záměry obce (cykloturistika, golfové hřiště, sjezdovka, tzv. holandské rekreační vesnice)
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m2 na pozemku 2
Hrubý odhad investičních nákladů na revitalizaci lokality (mil. Kč) základní asanace (500 Kč /m2) - hrubý odhad: 9 milionů
Vodovod ano
Kanalizace ano
Plynovod ne
Elektřina ano
Telekomunikace ano
Existence ekologických zátěží (ano, ne, lze předpokládat - jaké) lze předpokládat
Existence ostatních omezení (ano,ne) ne
Dopravní dostupnost nevyhovující
Nejbližší silnice I. třídy (číslo a vzdálenost)cca 19 km (silnice I/23), blízký hraniční přechod Slavonice / Fratres
Stručná charakteristika lokality Staré Hobzí - 577 obyvatel. Opuštěný statek stojí ve volné krajině, klasická dispozice s vnitřním dvorem, jedno ze tří křídel statku zcela rozpadlé. Na hospodářská stavení navazují dvě povrchové silážní nádrže. Odděleně od statku v jeho bezprostřední blízkosti je situován objekt s několika fungujícími byty.
 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit