Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Klastrové iniciativy

Klastrové iniciativy

 
Co je to klastr
 
Klastr je soubor regionálně propojených často vzájemně si konkurujících společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací (především z oblasti terciálního vzdělávání a vědeckovýzkumných institucí), jejichž spolupráce akceleruje inovační mechanismy.
 
Členové klastrů (podnikatelé) si navzájem konkurují, jelikož působí ve stejné oblasti, ale současně mohou těžit ze spolupráce při řešení obdobných problémů, které z jejich činnosti vyplývají jako je např. vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi apod. Touto spoluprácí pak mohou překonat řadu svých omezení a získat konkurenční výhodu.
 
Výhody členství v klastru
 
 • snížení nákladů na vývoj a výzkum
 • zvýšení inovačního potenciálu jednotlivým firmám i celého klastru
 • zvýšení exportního potenciálu firem
 • přilákání investic do kraje
 • podporuje zvyšování konkurenceschopnosti regionu
 • iniciuje spolupráci vědeckovýzkumných institucí a podnikatelů
 
Schéma klastru
 
Klastr je možné dle obecně přijaté teorie (Michael E. Porter) znázornit následujícím způsobem:
 
 
1. Jádro
 Tvoří jej vysoce specializované firmy ze stejného odvětví a s přímou vazbu na něj.

Společné prvky:         
 • Geografická blízkost
 • Intenzívní interakce
 • Těsné vazby mezi dodavatelem a zákazníkem
 • Formální a neformální sítě
 • Vznik nových firem
 • Silná konkurence, přesto spolupráce
 • Společná konkurence
2. Specializované podpůrné firmy
Tvoří jej firmy s úzkými vazbami na jádro.

Příklady: Pěstitelé, subdodavatelé, suroviny, dodávka vybavení a služeb, finanční poradci, účetní, právníci, designéři, speditéři, apod.

Společné prvky:
 • Úzké vazby na jádro,
 • Rivalita a spolupráce
3. Měkká infrastruktura
Tvoří jej subjekty z veřejného sektoru a další specializovaní externisté s vazbouna odvětví.

Příklady: Asociace, VŠ, kraj, vzdělávací instituce, odbory, lektoři, technické univerzity, univerzitní centra, výzkumné ústavy, apod.

Společné prvky:         
 • Podporuje důvěru a interakci,
 • Rychlý přenos informací
 • Partnerství státního a soukromého sektoru
 • Úzké vazby prostřednictvím společné vize
4. Fyzická infrastruktura
Napomáhá činnostem klastru, identifikuje mezery, „přemosťuje" rozdíly.

Příklady: Likvidace odpadů, komunikace, energie, železnice, silnice, přístavy, územní plán, voda, apod.

 
Zdroj: www.clusterpoint.cz
 
Klastrové iniciativy v Jihočeském kraji
Veškeré klastrové iniciativy probíhající v Jihočeském kraji včetně informací o těchto klastrech si můžete stáhnout v přiloženém souboru klastry_tabulka.xls .
 
Pokud chcete některé informace doplnit, upravit či aktualizovat, obraťte se na kontaktní osobu.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Zloch
oddělení regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
zloch@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 422
 
Užitečné odkazy:
http://clusterpoint.cz/
www.nca.cz
 

 

Přiložené soubory

klastry_tabulka.xls
 
 

Tisk PDF Doporučit