Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Export

Exportní struktura Jihočeského kraje potvrzuje relativně vyváženou výrobní strukturu regionu. Hodnota vývozu se v období 2005–2007 postupně zvyšovala, od 3. čtvrtletí 2008 započal pokles vývozu zboží. V roce 2009 došlo k výraznějšímu propadu, kdy se export oproti roku 2008 snížil o 18 %. Zatímco v roce 2008 bylo z Jihočeského kraje vyvezeno zboží o celkové hodnotě 101,5 mld. Kč (běžné ceny), v roce 2009 se jeho hodnota snížila na 86,2 mld. Kč. Dominantní podíl na exportu v roce 2008 měly stroje a dopravní prostředky (55,1 %). Významný byl i export tržních výrobků a průmyslového spotřebního zboží.

V roce 2008 směřovalo do Jihočeského kraje 79,5 mld. Kč přímých zahraničních investic (6. nejvyšší objem mezi kraji. Meziroční nárůst činil 12 %, v minulých letech byla růstová dynamika ještě vyšší. Dlouhodobě se kraj nachází na 5. místě mezi kraji v přepočtu zahraničních investic na 1 obyvatele.

 

Vývoz do vybraných zemí (r. 2009):

 

 

Celkem

z

toho EU  

Německo

Francie

Itálie

Rakousko

Polsko

Slovensko

Česká republika

(mil. Kč)

2 138 623

1 811 957

694 482

122 810

94 407

100 007

123 064

186 946

%

100,0

84,7

32,5

5,7

4,4

4,7

5,8

8,7

Jihočeský kraj

(mil. Kč)

86 245

77 295

33 166

6 371

3 647

15 020

3 823

3 853

%

100,0

89,6

38,5

7,4

4,2

17,4

4,4

4,5

 Zdroj: Český statistický úřad

 

 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o státní podpoře exportu - obchodně ekonomické úseky, veletrhy a výstavy, projekty rozvojové spolupráce...
 
  Zelená linka pro export   Zelená linka pro export
 

 
CzechTrade - národní proexportní agentura Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Souhrnné informace vládní proexportní agentury CzechTrade na www.businessinfo.cz

Zahraniční obchod

Rubrika poskytuje informační podporu českým exportérům. K dispozici jsou souhrnné i aktuální ekonomické informace ze všech států světa, detailní informace o systému státní podpory exportu v ČR včetně základních proexportních dokumentů. Rubrika dále nabízí přístup do databáze aktuálních exportních a investičních příležitostí, přibližuje legislativní normy zahraničního obchodu a zabývá se problematikou exportu služeb či rozvojové spolupráce.

více info

 
Oficiální databáze českých exportních firem zastřešovaná MPO ČR:       
 Oficiální databáze vládní proexportní agentury CzechTrade
 

 
 CzechInvest - agentura pro podporu podnikání a investic
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 
Databáze subdodavatelů
Slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice. Každý sektor je přehledně rozdělen do specifických třídících kritérií a dále lze dodavatele vyhledávat dle umístění jejich společnosti a prostřednictvím fulltextu.
více info
Gesher Most
podpora vývoje a výzkumu s Izraelem.
více info 
Czech Accelerator
podpora průniku  na severoamerický trh.
 více info
 

 
Jihočeská hospodářská komora
Jihočeská hospodářská komora:
Axis4Info
Axis4.info - asistované e-tržiště Centrální registr produktů a firem. 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit