Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » CHCI INVESTOVAT » Aktuální návrh územního plánu » Aktuální návrh územního plánu

Aktuální návrh územního plánu

 

 

Zásady územního rozvoje kraje jsou základním nástrojem územně plánovací činnosti kraje. K jejich pořizování je stavebním zákonem zmocněn krajský úřad v přenesené působnosti a k jejich vydání pak zastupitelstvo kraje v samostatné působnosti. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje na 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13. 9. 2011. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nabyly účinnosti dne 7. listopadu 2011.
 
http://up.kraj-jihocesky.cz/?zasady-uzemniho-rozvoje-kraje,9
 
 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit